Uniewinnienie w głośnej sprawie strażaków

Według jakich zasad za prowadzenie akcji ratowniczych odpowiadają Strażacy