doświadczenie

zaangażowanie

skuteczność

Adwokat  Dariusz Młyńczak jest absolwentem wydziałów prawa oraz filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Studia prawnicze ukończył obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej napisanej w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego. Następnie był zatrudniony w Kancelarii Senatu RP na stanowisku starszego specjalisty.

W roku 1992 zdał egzaminy na aplikację sędziowską oraz adwokacką – wybierając kontynuację kształcenia prawniczego w ramach korporacji adwokackiej.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończonej egzaminem adwokackim w 1995r. rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką, która zaowocowała zaufaniem oraz satysfakcją szeregu powszechnie znanych instytucji, firm oraz osób fizycznych.

Adwokat Dariusz Młyńczak uczestniczył w wielu prestiżowych oraz precedensowych postępowaniach i projektach, współpracując również z takimi renomowanymi firmami prawniczymi jak Wardyński i Wspólnicy sp.k. czy Clifford Chance.

Posiada również ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze największych banków komercyjnych w Polsce.

Kompleksowa obsługa prawna – doradcza oraz procesowa.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach:

  • cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu szkód komunikacyjnych,
  • z zakresu prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
  • z zakresu prawa gospodarczego,
  • z zakresu prawa pracy,
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie z zakresu prawa spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw o dział spadku.
Obrona oraz reprezentacja zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania jak również przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach karnych:

  • dotyczących wypadków komunikacyjnych,
  • spraw karnych gospodarczych.

Pełna obsługa oraz reprezentacja w postępowaniach przed Sądami Lekarskimi – Okręgowymi oraz przed Naczelnym Sądem Lekarskim.

Zastępstwo oraz reprezentacja w  postępowaniach przed organami administracyjnymi jak również przed Sądami administracyjnymi – wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii łącząc doświadczenie zawodowe z dynamiką działania oraz zaangażowaniem wychodzi aktywnie i skutecznie naprzeciw nowym wyzwaniom.

Uniewinnienie w głośnej sprawie strażaków

Według jakich zasad za prowadzenie akcji ratowniczych odpowiadają Strażacy
Każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów zarówno w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), postępowaniach administracyjnych jak również w szeroko rozumianych działaniach pozasądowych – uczestnicząc w mediacjach, negocjując warunki umów oraz ugód.

Prowadzimy też obsługę Przedsiębiorców, którym doradzamy w sprawach  gospodarczych a także osobistych.

Utrzymujemy stałą współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin, biegłymi rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi, notariuszem, biurem detektywistycznym – co pozwala nam na kompleksowe zaspokajanie potrzeb naszych Klientów.

Bogate doświadczenie wykorzystujemy w sposób nowoczesny oraz pragmatyczny – dzięki czemu osiągamy założone cele.

Kancelaria zatrudni aplikantów adwokackich.
Również osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią w ramach praktyk lub stażu, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji kandydatów na adres d.mlynczak@adwokat.lex.pl.

Adres

Al. 1 Maja 13 lokal 903, 62-510 Konin
Budynek Hotelu „Konin” IX piętro

Telefony

tel/fax: 63 245 21 74
tel. kom. 0 602 47 89 57

Adres e-mail

d.mlynczak@adwokat.lex.pl

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Dariusz Młyńczak