doświadczenie

zaangażowanie

skuteczność

Prawnikiem zarządzającym oraz założycielem Kancelarii jest adwokat Dariusz Młyńczak absolwent wydziałów prawa oraz filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Studia prawnicze ukończył obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej napisanej w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego. Następnie był zatrudniony w Kancelarii Senatu RP na stanowisku starszego specjalisty.

W roku 1992 zdał egzaminy na aplikację sędziowską oraz adwokacką – wybierając kontynuację kształcenia prawniczego w ramach korporacji adwokackiej.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończonej egzaminem adwokackim w 1995r. rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką, która zaowocowała zaufaniem oraz satysfakcją szeregu powszechnie znanych instytucji, firm oraz osób fizycznych.

Adwokat Dariusz Młyńczak uczestniczył w wielu prestiżowych oraz precedensowych postępowaniach i projektach, współpracując również z takimi renomowanymi firmami prawniczymi jak Wardyński i Wspólnicy sp.k. czy Clifford Chance.

Posiada również ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze największych banków komercyjnych w Polsce.

Kompleksowa obsługa prawna – doradcza oraz procesowa.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach:

  • cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu szkód komunikacyjnych,
  • z zakresu prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
  • z zakresu prawa gospodarczego,
  • z zakresu prawa pracy,
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie z zakresu prawa spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw o dział spadku.

Obrona oraz reprezentacja zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania jak również przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach karnych:

  • dotyczących wypadków komunikacyjnych,
  • spraw karnych gospodarczych.

Pełna obsługa oraz reprezentacja w postępowaniach przed Sądami Lekarskimi – Okręgowymi oraz przed Naczelnym Sądem Lekarskim.

Zastępstwo oraz reprezentacja w  postępowaniach przed organami administracyjnymi jak również przed Sądami administracyjnymi – wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dariusz Młyńczak

Dariusz Młyńczak

adwokat

Bartosz Żabierek

Bartosz Żabierek

adwokat

Justyna Andrzejewska

Justyna Andrzejewska

adwokat

Anita Wiśniewska

Anita Wiśniewska

aplikant adwokacki

Paulina Krawczyk

Paulina Krawczyk

aplikant radcowski

Uniewinnienie w głośnej sprawie strażaków

Według jakich zasad za prowadzenie akcji ratowniczych odpowiadają Strażacy

Każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów zarówno w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), postępowaniach administracyjnych jak również w szeroko rozumianych działaniach pozasądowych – uczestnicząc w mediacjach, negocjując warunki umów oraz ugód.

Prowadzimy też obsługę Przedsiębiorców, którym doradzamy w sprawach  gospodarczych a także osobistych.

Utrzymujemy stałą współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin, biegłymi rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi, notariuszem, biurem detektywistycznym – co pozwala nam na kompleksowe zaspokajanie potrzeb naszych Klientów.

Bogate doświadczenie wykorzystujemy w sposób nowoczesny oraz pragmatyczny – dzięki czemu osiągamy założone cele.

Kancelaria zatrudni aplikantów adwokackich.
Również osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią w ramach praktyk lub stażu, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji kandydatów na adres d.mlynczak@adwokat.lex.pl.

Adres

Al. 1 Maja 13 lokal 903, 62-510 Konin
Budynek Hotelu „Konin” IX piętro

Telefony

tel/fax: 63 245 21 74
tel. kom. 0 602 47 89 57

Adres e-mail

kancelaria@adwokat-mlynczak.pl

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Dariusz Młyńczak